Rambler's Top100

Nabízíme překladatelské a tlumočnické služby v plném rozsahu, lokalizace SW, tvorba WWW stránek

Příjem zakázek

   Přijímáme objednávky z celého území ČR a ze zahraničí. Při předání dokladů požadujeme vystavení písemné objednávky s uvedením:

a) u fyzických osob celého jména, rodného čísla, platné adresy, telefonního kontaktu
b) u právnických osob celého názvu a adresy, DIČ nebo IČO, jména kontaktní osoby a telefonního čísla.

   Ke každé zakázce je nutná objednávka, kterou je možno zaslat faxem, e-mailem (viz. kontakty), nebo doručit osobně (případně kurýrem) na uvedenou adresu. Příjem objednávek v kanceláři: Po - Pá 10:00 - 17:00. Elektronické (e-mailové) objednávky můžete posílat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Elektronické objednávky jsou běžně registrovány Po - Pá 08:00 - 20:00. Zpracovávání zakázek a poskytování služeb provádíme také v sobotu i v neděli (mobil: 0603 15 73 60 ).

Dodací podmínky

   Dodací lhůta je stanovena vždy dle požadavku zákazníka. Způsob dodání a převzetí určí zákazník v objednávce. Při překročení předem dohodnutého rozsahu materiálu k překladu o více než 20% dodavatel nezaručuje dodržení sjednané dodací lhůty.

Denní norma na 1 pracovní den:
překlady - 6 normostran (NS)
tlumočení - 8 hodin.


   Expresním překladem se rozumí překlad, který je obsáhlejší než 6 NS za jeden pracovní den, přičemž den převzetí a den odevzdání překladu se nepočítají, nebo překlad do 24 hod. po převzetí zakázky.

Platební podmínky

   Překlady se účtují v normostranách. 1 normostrana obsahuje 1 800 bajtů, tj. 30 řádek x 60 úhozů. Vychází se z počtu úhozů vyhotoveného překladu podle statistických údaju v aplikaci MS Word.
   Za text kratší než jedna normostrana se účtuje cena 1 NS, stejně tak za poslední nedokončenou stranu.
Forma úhrady je bankovní převod na základě vystavení faktury s lhůtou splatnosti 10 dnů od data vystavení. U smluvních partnerů a v případě ročních objednávek se termín fakturace stanoví dohodou.

Obchodní tajemství a reference.

   Všichni zaměstnanci a spolupracovníci firmy jsou vázáni mlčenlivostí. Sdělování údajů a informací o skutečnostech týkajících se zákazníků a partnerů, ani jejich názvu či jmen není přípustné. Reference o zákaznících mohou byt předloženy jen ve výjimečných případech po podepsání dohody o mlčenlivosti.


Rambler's Top100